TNO Innovatieplein

Waarom speciaal een TNO Innovatieplein voor mkb-ondernemers?
TNO werkt al veel samen met het midden- en kleinbedrijf. Dit is niet altijd zichtbaar. En dat is jammer, want het is voor veel innovatieve mkb-bedrijven niet duidelijk wat we specifiek voor ze kunnen betekenen of waar ze met hun vragen terechtkunnen. Daarom hebben we deze pilot bedacht. Een plek om je specifieke vragen te delen en je een beeld te geven van actuele projecten waar je aan mee kunt doen.

Hoe werkt het TNO Innovatieplein?
Door een centrale plek in te richten waar mkb-bedrijven hun R&D en innovatievragen aan TNO kunnen stellen, en door op diezelfde plek concrete oproepen te plaatsen waar het mkb aan deel kan nemen, willen we vraag en aanbod dichter bij elkaar brengen.

Waarom een pilot?
Het nieuwe TNO Innovatieplein is in beta gebouwd. Dit betekent dat we de komende maanden willen kijken of en hoe het werkt. We zullen het aanbod de komende tijd aanvullen en waar nodig zullen we de content aanpassen. We zijn erg benieuwd naar jullie bevindingen. Mocht je feedback en/of goede ideeen hebben, zou je dat dan willen mailen naar nienke.dijkstra@tno.nl?

Werkwijze

Mijn onderwerp staat er niet tussen, wat doe ik?
Je kunt ons altijd een bericht sturen via vraag stellen.

Ik wil me aanmelden voor een project. Hoe gaat dat precies, zit ik er dan gelijk aan vast en moet ik bijvoorbeeld gelijk betalen?
We nemen altijd eerst contact met je op voor een kennismaking.

Algemeen

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor deze projecten?
In sommige genoemde projecten zit al een bijdrage van TNO. Daarnaast kent Nederland veel programma's en regelingen waar het mkb gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld vouchers specifiek bedoeld voor het mkb. Het beste kan je een kijkje nemen op de website van RVO.nl – ga naar: Subsidies & financiering | RVO.nl | Rijksdienst.

Ik zie soms TRL-niveaus voorbij komen. Wat betekent dat precies?
TRL's, ofwel Technology Readiness Levels, zijn ooit bedacht door NASA. Ze geven aan in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zit. Voor veel Europese en nationale subsidies wordt dit model gebruikt om aan te geven voor welke fase van een innovatietraject een subsidie bedoeld is. Er zijn 9 TRL-levels. Hoe hoger het level, hoe dichter je bij het op de markt brengen van jouw innovatie zit. Wil je meer weten – kijk op: TRL-niveau's uitgelegd | SNN

Hoe zit het precies met Intellectuele Eigendom en IP?
Intellectuele Eigendom (IE) is een brede term die alle ontastbare creaties van mensen omvat. Het omvat alle technische en niet-technische kennis. Een IE-recht verwijst naar een wettelijk recht dat kan worden verkregen met betrekking tot bepaalde IE en biedt specifieke bescherming aan de IE-eigenaar. Wil je meer lezen over IE en hoe TNO daarmee omgaat? Ga naar TNO IP.
Andere vraag?